Warsaw

Warszawa

This page in:

Miasto Warszawa  w ramach projektu „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się”  podjęło się opracowania koncepcji Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Została ona wypracowana w odpowiedzi na potrzeby wyrażone przez mieszkańców miasta, przedstawicieli środowisk pozarządowych i innych zainteresowanych problematyką demograficznego starzenia się Warszawy. Do realizacji zadania zaangażowano zespół projektowy złożony z Zamku Cieszyn, Studia Kompott i agencji Insightshot.
Efektem ich działań było stworzenie nowej strategii centrum aktywności dla seniorów, która objęła przeprojektowanie istniejącej przestrzeni, nowe działania na rzecz aktywizacji osób starszych oraz strategię promocji ośrodka.
Głównym celem Centrum Aktywności Międzypokoleniowej jest stworzenie przestrzeni przyjaznej seniorom, poprawa jakości ich życia, promowanie wolontariatu, nawiązywanie więzi międzypokoleniowych, inicjowanie dialogu społecznego, zmiana myślenia społecznego na temat starości oraz przygotowanie osób w średnim wieku do starości i funkcjonowania na emeryturze. Miasto Stołeczne Warszawa planuje stworzenie Centrum na bazie działającego od lat na warszawskim Muranowie Ośrodka Nowolipie.


Szczegóły opracowanej strategii oraz metody pracy zespołu projektowego znajdują się w przygotowywanej przez m.st. Warszawę publikacji: „Dojrzałość dobrze zaprojektowana”.

Read all news  

News  

Thank you!

On 24 and 25 April 2014 the final conference of the Design-led Innovations for Active Ageing project took place at the Disseny…

Login

 

×