Newsnbsp;

PRALNIA POMYSŁÓW

|

Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań dla usprawnienia życia osób starszych w Warszawie

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zorganizowało „Pralnię pomysłów” – wydarzenie podsumowujące kończący się w tym miesiącu projekt „Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się” – DAA.
W dniach 6-7 czerwca 2014 roku odbyło się seminarium i warsztaty, w ramach których przedstawiciele różnych środowisk – pracownicy socjalni, urzędnicy miejscy, reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw oraz naukowcy poszukiwali rozwiązań dla zadań problemowych, z którymi mierzy się miejski system opieki dla osób starszych.

Pierwszego dnia rozmawialiśmy o istniejących rozwiązaniach technologicznych wspierających osoby starsze i niesamodzielne w codziennym funkcjonowaniu. Swoje rozwiązania przedstawiali: Małgorzata Durka i Izabela Denus z House Domowa Opieka, Robert Kołakowski i Agata Częścik z  MobiCare, Marcin Leśniak z Philips Polska Sp. z o.o., Artur Rusek z Ericpol Sp. z o.o., Sebastian Szufa z DICO, Piotr Biegasiewicz z Altix.
W seminarium wzięli udział także prof. Barbara Szatur-Jaworska z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marek Niezgódka i dr Robert Sot z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) oraz Olga Filipiak-Wadas – Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy .

Drugiego dnia w grupach tematycznych pracowaliśmy nad pięcioma zadaniami:
1. Utrzymanie samodzielności seniorów – zakupy dla klientów ośrodków pomocy społecznej.
2. Efektywność systemu wsparcia:
- zarządzanie grafikiem opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych,
- monitoring jakości pracy firm zewnętrznych świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych.
3. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa:
- podawanie leków mieszkańcom domów pomocy społecznej,
-monitoring procesów życiowych osób starszych w domu pomocy społecznej i miejscu zamieszkania.
4. Poprawa jakości wykonywanej/odbieranej usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (AON) – przekazywanie AON pełnej informacji o kliencie przed podjęciem usługi asystenckiej.
5. Porozumiewanie się z otoczeniem przez dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami (korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych).


Wypracowane rozwiązania będą inspiracją do dalszych działań Miasta zmierzających do unowocześnienia usług oferowanych osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami.

Agenda wydarzenia dostępna jest tutaj

Login

 

×