Newsnbsp;

Persony 2: pasywni

|

Projektanci w procesie opracowywania potrzeb użytkowników Ośrodka Nowolipie wyróżnili postawy pasywne wobec starości. Czym się charakteryzują?

OBRAŻENI
• przekonanie o tym, że świat jest zły i niesprawiedliwy, za wszystkim stoją „układy” i „znajomości”, bez których w życiu nie można sobie poradzić
• poczucie bycia odrzuconym i wykluczonym
• krytykowanie, wytykanie braków i niedoskonałości otoczenia
• postawa roszczeniowa – ich wymagania stale rosną (gdy jedne zostaną zaspokojone, pojawiają się nowe)
• do działania napędzani konfliktem, ale w sytuacji sporu umieją wykazać się przedsiębiorczością i uporem w dążeniu do swojego celu
• oczekiwanie różnorodnej oferty
 

OFIARY
• poczucie wycofania z życia i nieprzydatności
• wysokie poczucie lęku oraz wycofanie z otoczenia
• pasywność
• minimalizowanie przyjemności
• poczucie, że są osobami z gruntu potrzebującymi – jeśli komuś należy się pomoc to właśnie im i fakt ten jest niezmienny
• bieda i osobiste tragedie definiują ich osobę i życie
• przekonanie, że nie ma miejsc i ludzi, którzy są w stanie zaoferować im coś atrakcyjnego lub w czymś pomóc.

KONSUMENCI IGNORANCI
• w większości postawa charakterystyczna dla mężczyzn
• kierowanie uwagi na wszystko co za darmo – gratisy w sklepach, pokazy produktów z możliwością kupna, darmowe gadżety itp.
• koncentrowanie się na darmowych przedmiotach/rzeczach materialnych, a nie ofertach zajęć, szkoleniach itp.; zbieranie i kolekcjonowanie dóbr materialnych (nawet jeśli do niczego nie są potrzebne)
• poczucie, że od nich nic nie zależy, że nie wpływają na swój los
• sprawianie wrażenia biernych – unikają dojazdów, nie lubią oddalać się od domu, preferują wygodę i ułatwienia
• krytykowanie przedstawianych ofert i możliwości, systematyczny wzrost wymagań
• mentalne nieodróżnianie/zrównywanie ofert komercyjnych (sprzedaż i promocje) z ofertami edukacyjnymi czy kulturalnymi oferowanymi przez instytucje miejskie lub Trzeci Sektor.

oraz

MĘŻCZYZNI
Nie jest to persona per se, jednak postawa charakteryzująca bardzo wielu mężczyzn-seniorów. Wymaga więc kilku słów komentarza, szczególnie w świetle zjawiska feminizacji starości. Świat zajęć seniorskich zdominowany jest przez kobiety, mężczyźni mniej chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych. Mężczyźni seniorzy czują się zdominowani przez środowisko kobiece, np. brak innych mężczyzn na zajęciach jest czynnikiem hamującym uczestnictwo w nich. W takich okolicznościach mężczyźni wycofują się, nie podejmując starań o to, by ich głos został usłyszany. Charakterystycznym efektem takich zachowań jest zamykanie się mężczyzn w swoich grupach, wokół stereotypowo postrzeganych jako męskie, dosyć hermetycznych zainteresowań – głównie wokół szachów czy brydża. Są to aktywności podejmowane w małych grupach i z jasno określonymi zasadami i strukturami. Wszelkiego rodzaju aktywności o mniej strukturalizowanej formule są przez większość mężczyzn przyjmowane w pierwszym odruchu z niechęcią. Taki stan rzeczy powoduje też gorszy przepływ informacji w męskiej grupie.

Login

 

×