Newsnbsp;

Persony 1: aktywni

|

W ramach badania wyróżniono pięć postaw aktywnych wobec starzenia się: aktywni z rozmysłem, pierwsi w klasie, poszukiwacze zastępników, wolne ptaki i senior-singiel. Co je wyróżnia?

AKTYWNI Z ROZMYSŁEM
• uważne dobieranie zajęć, w których będą uczestniczyć, stosownie do swoich potrzeb i możliwości
• orientowanie się na cel i skupianie się na jego realizacji
• wybredność i wybiórczość względem napotkanych ofert; duża wrażliwość na godność osób starszych, wygodę, przystosowanie środowiska do ich potrzeb
• akceptowanie starości, otwarte mówienie o swoich ułomnościach
• prowadzenie aktywnego życia towarzyskiego
• odrzucanie ofert wyglądających na masowe i niskiej jakości
• szukanie zajęć gwarantujących wysoki poziom towarzystwa, elegancję miejsca i ciekawe tematy zajęć
• przekonanie o trafności swojego wyboru i swoim dobrym guście.

PIERWSI W KLASIE
• aktywność w obrębie lokalnego środowiska (np. w ramach konkretnego UTW, ośrodka, domu kultury)
• wieloletnie związanie z określonym miejscem
• definiowanie się poprzez pozycję zajmowaną w grupie, chęć wyróżniania się lub pełnienia funkcji organizacyjnych
• mówienie o miejscu swojej aktywności jak o „drugim domu”
• utrwalanie obecnego status quo, konserwowanie sposobów działania i przepływu informacji w ośrodku
• bycie blisko kierownictwa, uczestniczenie w nieoficjalnym obiegu informacji
• poczucie osobistej ważności i istotności swoich działań
• szukanie odświętności i tego żeby było „ładnie i miło” –  organizowanie wydarzeń, o których można opowiadać jako o czymś wyjątkowym –  akademie patriotyczne, rocznice, przedstawienia; jednocześnie przykładanie mniejszej wagi do wydarzeń cyklicznych, mniej efektownych lub patetycznych.

POSZUKIWACZE ZASTĘPNIKÓW
• poszukiwanie nowych zajęć w zastępstwie aktywności ograniczonej przez świeżo zaistniałe życiowe ograniczenia
• wiązanie się z jednym miejscem dającym różnorakie możliwości
• szukanie zajęć fizycznych, mimo istnienia ograniczeń w tym zakresie
• chęć pokazania życiowego doświadczenie oraz potrzeba bycia użytecznym

WOLNE PTAKI

• byli przedsiębiorcy, wolne zawody, intelektualiści
• wpływowe kontakty, ważne osoby, osiągnięcia, kariera
• podchodzenie do miejsc i ludzi w sposób wybredny
• dystansowanie się od starości
• „elita” społeczna – dostęp do zasobów, ciekawych miejsc czy ludzi
• wchodzenie w nowe wydarzenia z dużą energią i ciekawością
•  chęć próbowania rzeczy nowych, oryginalnych i nowocześnie brzmiących (np. warsztaty designu)
• nieprzywiązywanie się: jeśli coś im nie odpowiada, łatwo z tego rezygnują
• bardzo aktywni
• dystansowanie się od nieszczęścia
• posiadanie wykształcenia i większych możliwości finansowych.

SENIOR SINGIEL
• chęć korzystania z różnorodności, jakie daje miasto, dobra orientacja w miejskich wydarzeniach („emerytura to fajny czas dla fajnych ludzi”),
• organizowanie swojego czasu od rana do wieczora, spontaniczność
• mała wrażliwość na niewygody lub uciążliwości (staną w kolejce, wejdą po schodach, jeśli trzeba, chętnie pójdą zobaczyć świąteczny targ, nawet gdy jest mróz),
• pozytywne reagowanie na zniżki, promocje, wyprzedaże, darmowe wydarzenia,
• chwalenie się tym, co widzieli i gdzie byli, podkreślanie swojego obeznania z wydarzeniami w mieście,
• odwiedzanie różnych części miasta, dość swobodne poruszanie się komunikacją miejską,
• dystansowanie się od tradycyjnej roli babci: czas z wnukami musi być przyjemny.

Login

 

×